Morpheus kennistechnologie

Over ons

Morpheus is een Nederlands kennistechnologie bedrijf dat enterprise intelligence applicaties ontwikkelt met behulp van kennisintegratie standaarden zoals Topic Maps.

Wij bieden innovatieve kennis-technologie software en -diensten voor mensen en organisaties in kennisintensieve processen. Zo ontwikkelen wij onder andere semantische systemen voor overheden, forensische data analyse software voor politie, advocaten en banken, bieden we informatie modellering aan, ontwikkelen we semantische web applicaties en verbeteren we zoekfunctionaliteiten.

Wij bieden een methode om te bouwen aan informatierijke structuren, semantische oplossingen, taxonomiebeheer en integratie. Met deze methode is het mogelijk systemen te integreren en de overkoepelende kennis inzichtelijk te maken zonder de onderliggende systemen te veranderen.

Verder is Morpheus is de hoofdbijdrager aan het Ontopia Open Source project.

Specialiteiten

Integratie van applicaties

e-Learning

Kennis portalen

Business intelligence

Information forensics

Voordelen voor uw organisatie

  • Naadloze integratie van verzuilde informatiesystemen, met behoud van uw bestaande systemen
  • Overzichtelijk en gericht zoeken en navigeren in uw volledige informatiebase
  • Grotere betrouwbaarheid van uw informatie en daarmee een lagere foutgevoeligheid van uw dienstverlening
  • Hoge mate van herbruikbaarheid van kennis en informatie
  • De juiste informatie, in de juiste context, bij de juiste mensen, in het juiste format op het juiste tijdstip
  • Effectiviteit en efficientie door toepassen van contextuele filtering

Het team

drs. Peter-Paul Kruijsen

Oprichter / CEO

Topic Maps guru, Super-papa, Kick-ass ontwikkelaar, Muzikant, Oprichter van Morpheus in 1999

Quintin Siebers, MSc

Kennistechnoloog

Quintin heeft Kennistechnologie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en versterkt het Morpheus team sinds 2005.

En jij?

Kom jij ons team versterken? We zijn altijd op zoek naar talentvolle mensen voor verschillende rollen.

Stuur ons een email

Contact

Morpheus Kennistechnologie BV
Postbus 69
3500 CD Utrecht
Nederland
KVK 3026 0430

Diensten

Morpheus richt zich op het integreren en ontsluiten van kennis en informatie bij kennisintensieve organisaties.

De essentie van onze dienstverlening is dat wij u helpen om van kennis een beheersbare factor in uw bedrijfsvoering te maken. Dit doen wij vanuit onze visie van een sterke, flexibele organisatie die de beweeglijkheid bezit om snel in te springen op nieuwe ontwikkelingen en de kracht bezit om de gehele organisatie gestroomlijnd te houden naar de nieuwe ontwikkeling toe.

Software ontwikkeling

Advies

Training

Innovatie

Technology operations

Digitale beveiliging

Morpheus heeft bijna 25 jaar kennistechnologie ervaring

Software

Morpheus ontwikkelt eigen software voor de ondersteuning van kennisprocessen. Vaak leveren we in overleg met de klant maatwerk software, maar we bieden ook out-of-the-box services.

Ontopia is een geavanceerd framework voor het gebruik van Topic Maps. Het pakket wordt ontwikkeld onder de open source Apache License 2.0 en is voor iedereen vrij te gebruiken. Morpheus draagt actief bij aan de ontwikkeling van het framework.

De meeste maatwerk software die Morpheus ontwikkelt en ook de cloud-applicatie Kamala zijn op Ontopia gebaseerd.

Kamala is een door Morpheus ontwikkeld platform om effectief kennis te modelleren en te onderhouden in de Cloud. De Kamala applicatie wordt aangestuurd door 1 kennismodel. De voordelen daarvan zijn dat u informatie snel kunt aanpassen en publiceren, dat het een overzichtelijke applicatie is en dat u veel ondersteuning krijgt in uw proces. Deze kennisaangestuurde ondersteuning (knowledge driven application) wordt tegenwoordig veel toegepast, zoals in de automatisch aangevulde suggesties van de Google zoekmachine. Kamala biedt de mogelijkheid om elk concept interactief te maken. Als u bijvoorbeeld een contactpersoon aan een organisatie wilt koppelen, begint u met typen en Kamala geeft meteen suggesties op basis van bestaande personen. U kunt zo veel sneller informatie invoeren en de kans op fouten en dubbele registraties wordt veel kleiner. Bovendien is er de mogelijkheid om krachtig te zoeken en efficiënt te filteren (zie o.a. SOLR Topic Maps).

Toolset

Projecten

Dit zijn een aantal van de projecten waar Morpheus de afgelopen jaren onderdeel van was

CGRID is een software suite die een volledig geintegreerde oplossing biedt voor wettelijke compliance vraagstukken. CGRID koppelt de van toepassing zijnde wetgeving aan systemen, processen en producten om te achterhalen welk beleid de organisatie zou moeten toepassen. CGRID biedt een duidelijk overzicht over missend beleid en volgt de nodige maatregelen om betreffende beleid tot stand te krijgen. meer informatie …

De TopicView software is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Politie om onderzoek en analyse processen te ondersteunen door middel van het aanleggen van een kennis-magazijn. TopicView ondersteunt het koppelen van big data sets uit interne en externe bronsystemen. Topic Maps wordt gebruikt om deze data te koppelen en te integreren en maakt daarbij gebruik van krachtige zoek-technologiën zoals Solr en Elastic Search. Deze gekoppelde data wordt constant verrijkt met nieuwe feiten die voor onderzoekers leiden tot nieuwe inzichten die voorheen verborgen waren in, of tussen de onderlinge bronsystemen.

Morpheus werkt sinds 2005 samen met de Nederlandse Politie aan voortdurende verbeteringen voor TopicView.

Het IdSpace project vond plaats in het kader van het Seventh Framework Programme van de Europese Commissie. Het project had tot doel het ontwikkelen van een collaboratief online platform voor team learning en creativiteit. Het project heeft geresulteerd in een webframework op basis van Liferay waarin deelnemers, onder leiding van een moderator, stap voor stap door een gekozen creatieve proces worden geleid. Innovatief werk richtte zich voornamelijk op de samenwerking, onder andere in stemmen en een sketchboard.

Morpheus was de implementeerde partner in het IdSpace project. meer informatie …

De MCIS software is door Morpheus ontwikkeld in samen werking met GeoActive met doel het bieden van admninistratieve ondersteuning van GeoActive’s Maius concept. Maius is een didactiek waarbij de leerstofverwerking gebaseerd is op die pijlers: thematisch, vakoverstijgend, projectmatig. Maius streeft erna studenten extra vaardigheden bij te brengen. Hieronder vallen planning, informatie zoeken en verwerken, communiceren, samenwerken en creativiteit.

MCIS biedt administratie, overzicht en inzicht in curriculum, portfolio’s en projecten door middel van toepassen van Topic Maps technologie. MCIS biedt inzicht vanuit meerdere hoeken, waaronder de Maius pijlers. Hierbij ligt de focus op snelheid en nauwkeurigheid.

Om problemen met redundantie, formats, functionaliteit en vindbaarheid binnen de Belastingdienst aan te pakken heeft de Belastingdienst een project gestart om tot een organisatie brede kennisbank te komen. Morpheus heeft in verschillende subprojecten van de kennisbank conceptuele en technische expertise geleverd. Deze richtten zich onder andere op thesauri, de-dupliceren, informatie identificatie en regel systemen. De kracht van Topic Maps is uitermate geschikt om dit soort problemen aan te pakken.

Het ADNOM project is in 2005 opgezet door het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) met als doel het verzorgen van uniforme naamgeving van overheidsorganisaties, hun deelorganisaties en de overheidsfuncties op het nationale en lagere niveaus in de Europese Unie.

Morpheus heeft voor ADNOM een web portaal ontworpen en geïmplementeerd. Dit portaal brengt bestaande netwerken, bronnen, classificatiesystemen en administratiesystemen samen en linkt het geheel. Het biedt een overzicht van de verantwoordelijkheden, fucties en taken van overheidsorganen in de EU. Al deze informatie is meertalig raad te plegen.

De eGovernment Focus Group/CEN zet nu de activiteiten van ADNOM door.

Morpheus biedt u grip op uw kennis en semantiek

Publicaties

Hieronder vindt u een aantal artikelen en publicaties van Morpheus over onze software en diensten.

Facet-gebaseerd zoeken met Solr en Topic Maps

Integratie van Apache Solr en Topic Maps

2012 Fiemke Griffioen

Van metadata naar kennis

Artikel in Informatie

2011 Pieter Brandwijk, Gabriel Hopmans

Establishing conclusive proof in Forensic Data Analysis

Presentatie tijdens de International Topic Maps Conference te Oslo

2008 Gabriel Hopmans, Peter-Paul Kruijsen

Introductie Topic Maps

De korte introductie tot Topic Maps is gegevens bij het seminar Semantisch Modelleren van XMLHolland

2010 Quintin Siebers, Gabriel Hopmans

Introductie Modelleren

Deze presentatie is gegeven bij het seminar van XMLHolland Semantisch Modelleren

2010 Quintin Siebers, Gabriel Hopmans