Ontopia Installeren

Introductie

Ontopia is een framework (ook wel: engine) voor het gebruik van Topic Maps. Het bevat een Java bibliotheek met een implementatie van de Topic Maps-standaard en een aantal webapplicaties die het aanmaken en beheren van topic maps ondersteunen. De homepage van Ontopia is http://www.ontopia.net/. In deze tutorial zullen we Ontopia installeren, opstarten en weer afsluiten.

Een Ontopia-distributie is een ZIP-bestand met daarin het volledige framework. Een installatie met een wizard is niet nodig, na het uitpakken van de distributie is Ontopia klaar voor gebruik. Wel moet de Java Development Kit (JDK) geinstalleerd zijn. Op Windows moet het pad naar de JDK zijn opgeslagen in de systeemvariabele JAVA_HOME en het pad naar de Apache Tomcat-installatie (onderdeel van Ontopia) in de systeemvariabele CATALINA_HOME.

Benodigdheden

Stappenplan

  1. Download een Ontopia-distributie
  2. Pak het ZIP-bestand uit
  3. Stel JAVA_HOME en CATALINA_HOME in
  4. Start Ontopia op
  5. Probeer de webapplicaties uit
  6. Stop Ontopia

Stap 1: Download een Ontopia-distributie

Surf naar http://code.google.com/p/ontopia/downloads/list en download de meest recente distributie. De laaste distributie is het bestand met het hoogste versienummer. Op het moment van schrijven is dat het bestand ontopia-5.2.1-20120330.zip. Sla het ZIP-bestand op op de harde schijf.

Stap 2: Pak het ZIP-bestand uit

Pak het gedownloade ZIP-bestand uit. Kopieer de uitgepakte map naar een handige locatie, op Windows bijvoorbeeld C:\Ontopia of op een Unix-systeem bijvoorbeeld ~/Ontopia. We zullen deze mappen verderop ook als voorbeeld gebruiken. Op Windows is C:\Program Files overigens geen goed idee omdat het systeem programma's meestal niet toestaat in deze map te schrijven.

Stap 3: Stel JAVA_HOME en CATALINA_HOME in

Deze stap is alleen nodig voor Windows. Een systeemvariabele vertelt het besturingssysteem op welke locatie van het bestandssysteem een applicatie te vinden is. In dit geval stellen we dit in voor de JDK en voor Apache Tomcat. Tomcat is een webcontainer voor Java en wordt met de distributie van Ontopia meegeleverd.

Rechterklik op Computer, dit is vaak een icoontje op het bureaublad of staat anders in het Start-menu. Kies uit het uitschuifmenu voor Eigenschappen. Kies in het nu verschijnende venster voor Geavanceerde systeeminstellingen. Klik op het tabblad Geavanceerd en vervolgens op de knop Omgevingsvariabelen. In het venster dat nu verschijnt kun je nieuwe systeemvariabelen toevoegen. Kijk eerst of JAVA_HOME er al staat. Zo niet, voeg dan een nieuwe variabele toe met de naam JAVA_HOME en als waarde de locatie van de JDK op je harde schijf, bijvoorbeeld C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_25 (Controleer dit met Bestandsbeheer).

Kijk daarna of in de lijst CATALINA_HOME staat. Zo ja, dan is er nog een andere installatie van Tomcat en kun je deze variabele (tijdelijk) overschrijven. Geef CATALINA_HOME de waarde van het pad van Ontopia plus apache-tomcat, dus in ons voorbeeld wordt dat C:\Ontopia\apache-tomcat

Stap 4: Start Ontopia op

Het opstarten van Ontopia houdt in dat er een (Tomcat)server komt te draaien op de lokale computer. Deze server is via de browser te benaderen en bevat de webapplicaties om topic maps aan te maken, te bekijken, etc.

Windows

Open met bestandsbeheer de map apache-tomcat\bin uit de uitgepakte Ontopia-distributie. In het geval van het vorige voorbeeld is het volledige pad C:\Ontopia\apache-tomcat\bin. Dubbelklik op het bestand startup.bat. De server start nu op.

Unix

Open een terminal en ga naar de map apache-tomcat/bin. In het geval van het bovenstaande voorbeeld is het commando hiervoor:

$ cd ~/Ontopia/apache-tomcat/bin

Start hierna de server op met het volgende commando:

$ ./startup.sh

De server start nu op.

Stap 5: Probeer de webapplicaties uit

De Ontopia server is nu actief. Je kunt de overzichtspagina zien op http://localhost:8080/. Alle beschikbare webapplicaties van het framework zijn daar weergegeven. Probeer gerust de verschillende applicaties uit.

Stap 6: Stop Ontopia

Om Ontopia te stoppen maak je weer gebruik van een script uit de map apache-tomcat/bin.

Windows

Dubbelklik op het bestand shutdown.bat. De Ontopia server sluit nu af.

Unix

Voer het volgende commando uit in de map apache-tomcat/bin:

$ ./shutdown.sh

De server sluit nu af.