Ontopia is een geavanceerd framework voor het gebruik van Topic Maps. Het pakket wordt ontwikkeld onder de open source Apache License 2.0 en is voor iedereen vrij te gebruiken. Morpheus draagt actief bij aan de ontwikkeling van het framework.

De meeste maatwerk software die Morpheus ontwikkelt en ook de cloud-applicatie Kamala zijn op Ontopia gebaseerd.

Zie voor meer informatie over Ontopia www.ontopia.net. De broncode van het pakket is te downloaden via Google Code op code.google.com/p/ontopia/.

Ontopia logo