Politie Amsterdam-Amstelland

Dit systeem is door Morpheus ontwikkeld voor de politie, om tegemoet te komen aan de vraag naar een ondersteunend systeem waarmee het werk van de analisten zowel sneller kan worden gedaan als ook nauwkeuriger.
Het Semantisch Analyse Systeem (SAS) integreert meerdere losstaande primaire systemen tot 1 overzichtelijk kennissysteem waar alle informatie in 1 greep beschikbaar is. De analisten kunnen hiermee meer verbanden leggen en hun eigen beweringen en conclusies toevoegen.

Ontstaansreden van SAS
De politie beschikt over zeer grote hoeveelheden informatie. Deze informatie is bovendien vastgelegd in meerdere formaten, uiteenlopen van mails en beelden tot tekstbestanden en databases. Al deze informatiebronnen staan niet of nauwelijks met elkaar in verbinding.
Bij een zoekactie op “Samir A” krijg je in de huidige systemen duizenden hits en de medewerker moet weten hoe hij verder moet zoeken en in welk systeem. Dat betekent dat de analysten veel tijd kwijt zijn met zoeken naar informatie en verbanden hiertussen. Het analyseproces zelf boet hierdoor zowel aan efficiëncy als aan effectiviteit in.

Welke problemen lost SAS op?
Hieronder staan de belangrijkste problemen welke met SAS worden opgelost:

 • Losse informatie-eilanden
 • Veel informatie verborgen in tekstbestanden
 • Bestaande systemen bieden onvoldoende overzicht
 • Verbanden blijven verborgen
 • Opspoor- en analyseprocessen sluiten onvoldoende op elkaar aan

Functies
In een eerste fase van het project heeft Morpheus, in enkele maanden tijd, 5 grote systemen ontsloten en integraal bevraagbaar gemaakt. SAS geeft de medewerker als keuze een aantal zoekingangen terug, vaak in de vorm van associaties zoals de “cases-rond-Samir A”, de “voorvallen-van-Samir A” of een combinatie zoals “voorvallen-van-Samir A” + “betrokken personen bij die voorvallen”.
SAS ondersteunt een breed scala aan functies. Hieronder volgt een overzicht :

 • Losse systemen worden geïntegreerd in 1 overkoepelende kennislaag.
 • In deze kennislaag kan men systeemoverstijgend zoeken en werkelijk alle informatie vinden die verband houden met een zaak, voorval of een persoon. Bovendien ziet men direct welk soort relatie de verschillende stukken informatie met elkaar hebben.
 • De menselijke factor is in analysewerk onmisbaar. Om dit te faciliteren kan de bestaande informatie uitgebreid worden met aannames en bewijzen voor aannames. Wanneer beweringen worden bevestigd of ontkracht door (nieuw) bewijsmateriaal, kan men dan gerichte acties ondernemen.
 • De systeemintegratie biedt totale informatieontsluiting met betekenisvolle relaties. Hierdoor heeft men altijd overzicht over lopende zaken en inzicht in de status ervan.
 • Zelfs over de grenzen van organisaties heen kan (geautoriseerd) informatie worden gedeeld en kunnen dwarsverbanden worden gelegd.
 • Rapportages kunnen in een fractie van de normale tijd worden gegenereerd en bevatten veel rijkere informatie.

Impact op organisatie
Een van de voordelen van SAS is dat de organisatie zich niet in allerlei bochten hoeft te wringen bij de invoering van het systeem. SAS is gebouwd over de bestaande systemen heen. Daar waar men de bestaande werkwijzes en systemen wilt handhaven kan dat ongestoord. Voor de toegevoegde waarde richt men zich op het SAS.

1 Comment

 1. TopicView « Another Word For It
  4 February 2011

  […] be aware that I used Google’s translate feature to read the homepage of this project so some of my appreciation of it is based on surmises based on my knowledge of topic […]

Leave a Reply