GeoActive – MAIUS
MCIS is het pakket dat Morpheus en GeoActive gezamenlijk ontwikkelen voor de administratieve ondersteuning van MAIUSĀ©, het onderwijsconcept van GeoActive. MCIS biedt praktische tools voor de inrichting van themaprojecten. Het levert een snel en betrouwbaar overzicht en inzicht in de projecten, portfolio’s en het curriculum. Bovendien is het eenvoudig bedienbaar en kost het weinig tijd om de administratie bij te houden.

MAIUS
Het Maius (http://www.maius.nl/) onderwijsproject is een didactiek waarbij de leerstofverwerking gebaseerd is op 3 pijlers: thematisch, vakoverstijgend, projectmatig. Binnen het Maius onderwijs wordt de leerling getraind op een aantal aspecten die normaal gesproken bij vakgericht klassikaal onderwijs veel minder aan bod komen, te weten:

  • Vaardigheden op het gebied van leren plannen, leren informatie zoeken en verwerken, leren communiceren en leren samenwerken. Dit komt voort uit het projectmatige samenwerken.
  • De leerling beperkt zich niet alleen tot memoriseren, maar zal ook creatief leren denken. De leerling leert resultaat gericht te denken en te werken en is beter in staat om feitenkennis toe te passen.

MCIS
Onderwijsrichtlijnen en het curriculum hebben een grote impact op het beheer van het onderwijsproces. Om de consequenties van deze zaken helder te krijgen is een inzichtelijk informatiemodel nodig. MCIS biedt u de mogelijkheid om deze informatie vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en er snel en accuraat mee om te gaan.

Vakoverstijgend onderwijs behoeft een gedegen inzicht in de verschillende leerdoelen en onderwijsmiddelen. Dit inzicht is nodig om goed sturing te kunnen geven aan het gehele proces en na afloop een goede toetsing van de resultaten mogelijk te maken. Ook hier levert MCIS een complete en betrouwbare informatievoorziening welke recht doet aan het vakoverstijgende karakter van MAIUS.

MCIS koppelt MAIUS aan een krachtige en eenvoudig bedienbare interface, waardoor meer tijd en resources overblijven voor het onderwijsproces zelf.

Leave a Reply