Europese Comité Européen de Normalisation

In april 2005 heeft het Europese Comité voor Normalisatie (kort: CEN) een projectgroep ingesteld voor de uniforme naamgeving van overheidsorganisaties, hun deelorganisaties en de overheidsfuncties op het nationale en lagere niveaus in de Europese Unie.

Morpheus heeft voor ADNOM het netwerk ontworpen en opgezet om een pan-Europees webportaal in te richten. Deze webportaal brengt bestaande netwerken, bronnen, classificatiesystemen (o.a. EUROVOC, COFOG, AGROVOC) en administratiesystemen in kaart en linkt het geheel. Hiervoor zijn digitale bronnen hergebruikt zodat snel te zien is welke overheidsorgaan verantwoordelijk is voor welke administratieve taak. Dit gaf een overzicht over vele overheidsorganen met haar functies in Europa in meerdere talen; in het ene land is het Ministerie van Welzijn bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor pensioenen terwijl dat in een ander land een functie zou kunnen zijn van het Ministerie van Financien.

zie deze paper die is gepubliceerd: Topic Maps for European Nomenclature 2005-11-25 adnom

De eGovernment Focus Group heeft nu de activiteiten van ADNOM ook doorgezet. (zie eGovernment Focus Group/CEN )

Leave a Reply