Morpheus richt zich op het integreren en ontsluiten van kennis en informatie bij kennisintensieve organisaties.

De essentie van onze dienstverlening is dat wij u helpen om van kennis een beheersbare factor in uw bedrijfsvoering te maken. Dit doen wij vanuit onze visie van een sterke, flexibele organisatie die de beweeglijkheid bezit om snel in te springen op nieuwe ontwikkelingen en de kracht bezit om de gehele organisatie gestroomlijnd te houden naar de nieuwe ontwikkeling toe.

Wat kunt u van ons verwachten?

Om het doel van een sterke, flexibele organisatie te bereiken, bieden wij de volgende diensten:

  1. Bestaande kennisstromen in kaart brengen
  2. Analyse uitvoeren en op basis hiervan een advies geven over de benodigde aanpassingen, zowel organisatorisch als qua systemen
  3. Bouwen en implementeren van nieuwe kennissystemen

 

1. Kennis in kaart brengen

Voor een organisatie die bouwt op de kennis van de medewerkers, is het belangrijk te weten welke kennis er aanwezig is binnen de organisatie en welke niet. Ditzelfde geldt voor de kennisprocessen. De bestaande situatie is immers het uitgangspunt waarop u uw strategische en tactische beslissingen baseert.

2. Analyseren en adviseren

Morpheus analyseert voor organisaties bestaande informatie bronnen en adviseert voor de inrichting van informatie-architecturen. We geven aan hoe databases ontsloten kunnen worden om ze in omgevingen te gebruiken met gebruikers vanuit verschillende organisaties en afdelingen. We delen kennis over hoe u uit bepaalde bronnen metadata kan halen of hoe een webgebaseerde maatwerkoplossing voor het faciliteren van kennisprocessen ingericht kan worden.

3. Kennissystemen bouwen

Morpheus ontwikkelt systemen waarmee medewerkers binnen een organisatie gemakkelijker kennis kunnen delen. Bijvoorbeeld omgevingen waarbij diverse bestaande informatie-systemen ontsloten worden, of de integratie van een kennismodel. Dit model wordt dan gebruikt om van ongestructureerde bronnen meer gestructureerde bronnen te maken. De ontsluiting van bestaande bronnen en extractie van metadata kan hierna grotendeels semi-automatisch plaatsvinden. Hiervoor wordt dan vaak de intuïtie, de vermoedens, domein expertise van mensen vertaald in het kennismodel. De combinatie van een taxonomie, bestaande bronnen en kennis van mensen en processen wordt dan vertaald in een kennissysteem. Een systeem om sneller gemakkelijk zaken in vast te leggen, informatie en bronnen te kunnen vinden zodat het kennissysteem in het bedrijfsproces wordt verrijkt met behoud van volledige compatibiliteit met de bestaande systemen.