Samen effectief: Kennis delen bij de Politie

Posted on Sep 14, 2011 in archived | No Comments

In het rapport “Samen effectief, de praktijk als inspiratie”, een uitgave ter gelegenheid van de realisatie van het landelijk dekkend netwerk Veiligheidshuizen (december 2009) door het Ministerie van Justitie is TopicView genoemd. Er staan in het stukje een aantal voordelen van TopicView, zie pagina 7 in het Rapport Samen Effectief

Binnen TopicView wordt gebruik gemaakt van de open standaard Topic Maps en van het Open Source framework Ontopia. Januari dit jaar is over TopicView ook een artikel gepubliceerd in het blad Informatie Professional Het artikel bevat een korte introductie tot Topic Maps en beschrijft TopicView : Van Applicatielandschap naar Informatielandschap bij de Politie

Morpheus Kennistechnologie

Posted on Feb 23, 2010 in archived | No Comments

Morpheus biedt innovatieve kennistechnologie en -diensten voor mensen en organisaties in informatie intensieve processen. Zo ontwikkelen wij Semantische Systemen voor groot overheid (Belastingdienst, Politie, CEN/ISSS, de Tweede Kamer), in het Onderwijs en voor Forensische Data Analyse. Wij zorgen dat de betekenis van informatie wordt onderhouden door mensen en niet meer alleen vastligt in applicaties en onderliggende databases. Door middel van flexibele datamodellen zorgen we dat ook kennis zoals beweringen en vermoedens worden gekoppeld aan de belangrijkste informatiegegevens. Dit resulteert in krachtige zoekoplossingen/portalen, gemakkelijke beheermodules en analyse tools.