Samen effectief: Kennis delen bij de Politie

Posted by on Sep 14, 2011 in archived | No Comments

In het rapport “Samen effectief, de praktijk als inspiratie”, een uitgave ter gelegenheid van de realisatie van het landelijk dekkend netwerk Veiligheidshuizen (december 2009) door het Ministerie van Justitie is TopicView genoemd. Er staan in het stukje een aantal voordelen van TopicView, zie pagina 7 in het Rapport Samen Effectief

Binnen TopicView wordt gebruik gemaakt van de open standaard Topic Maps en van het Open Source framework Ontopia. Januari dit jaar is over TopicView ook een artikel gepubliceerd in het blad Informatie Professional Het artikel bevat een korte introductie tot Topic Maps en beschrijft TopicView : Van Applicatielandschap naar Informatielandschap bij de Politie

Leave a Reply